اجرای سقف کاذب پاسیو غرب تهران

سقف کاذب حیاط خلوت( ستارخان خ پاتریس)

سقف کاذب حیاط خلوت (ستارخان خ پاتریس )

۲۰۱۸۰۷۱۶_۱۷۲۰۴۱ ۲۰۱۸۰۷۱۶_۱۷۲۰۵۲ ۲۰۱۸۰۷۱۶_۱۷۲۱۰۲ ۲۰۱۸۰۷۱۶_۱۷۲۱۲۵پ

درسقف کاذب حیاط خلوت( ستارخان خ پاتریس) ساکنین واحدهای دیگربه حیاط خلوت ( ستارخان خ پاتریس)دسترسی ندارندودربعضی مواردبرای ساکنین واحدهای همکف مشکلاتی رافراهم می آورند.ضمن اینکه درروزهای برفی وبارانی ومخصوصا طوفانی بیشترین زحمت رابرای ساکنین واحدهای همکف دارد.ازاین روجهت برطرف کردن این مشکلات بهترین گزینه ممکن جهت پوشش سقف حیاط خلوت یاپوشش سقف پاسیو نورگیرحبابی است که ضمن عایق آببندی وگرما وسرما وقابلیت بازشوبودن جهت تهویه فضای پاسیوودسترسی به فضای بالای سقف جهت شستشووقابلیت عبورنوردرروزرادارد.

پاسیو و حیاط خلوت ازجمله قسمتهای ساختمان است که درعین مفیدبودن ودربعضی مواردلازم الاجرا بودن مانند آپارتمانهای که دویاچند واحددریک طبقه هستند،دربرخی موارد برای تعدادی واحدها چالشی برای ساکنین آن می باشد.

نورگیرهای حبابی که درهیجده سایزاستانداردمستطیل،دایره ومربع ودررنگهای زیبا ومتنوع تولیدمی شوند،بدلیل دارابودن خاصیت بارپذیری وضربه پذیری بالا می تواند مانند سقف اصلی عمل کند.

لازم به ذکراست جهت پوشش سقف حیاط خلوت وپوشش سقف نورگیرپاسیوازقسمت بالائی وپشت بام ساختمان،هم می توان ازنورگیرحبابی استفاده کرد وهم می توان ازورق پلی کربنات که برروی سازه فلزی بصورت نورگیرتونلی(قوسدار)یاورق پلی کربنات بصورت شیب داراستفاده کرد.

در سقف کاذب حیاط خلوت( ستارخان خ پاتریس) از مدل حصاری سقف کاذب پاسیو شرکت سارین پوش استفاده شده است.در این مدل سقف تیر ریزی ها به صورت موازی با فاصله ۱۵ سانت قرار میگرن که سر از بین آنها عبور نکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.