سقف پاسیو ارزان قیمت پاسداران(خ اسلامی)

اجرای نورگیر سقف حیاط خلوت

اجرای نورگیر سقف حیاط خلوت(مرزداران خ کمالو )

در سقف نورگیر حیاط خلوت از دو دریچه برای تهویه هوا استفاده شده است

4 3 2 1

در برخی از ساختمان ها در طبقه اول فضایی به اسم پاسیو و حیاط خلوت  وجود دارد. این فضا در برخی از این آپارتمان ها بدون استفاده می باشد با نصب نورگیر سقف حیاط خلوت می توان از این فضای بلا استفاده در حد بهتری استفاده کرد پوشش نورگیر موجب تامین نور برای اتاق ها و ساختمان می شود و همچنین  اجرای نورگیر سقف حیاط خلوت مانع از ورود حشرات موذی و گرد و غبار و بارش برف و باران می شود .
معمولا از  پوشش پلی کربنات و نورگیر حبابی در پوشش سقف حیاط خلوت استفاده می شود.از جمله عواملی که بر قیمت پوشش پلی کربنات و نورگیر حبابی تاثیر دارد می توان به جنس ، کیفیت و ابعاد شکل آن اشاره کرد .
از نورگیر حبابی  و  پلی کربنات می توان برای پوشش سقف حیاط خلوت طبقه آخر استفاده کردمعمولا قیمت نورگیر حبابی برای سقف حیاط خلوت گرانتر از پلی کربنات می باشد .استفاده از پلی کربنات برای طبقه های هم کف مقرون به صرفه نبوده و تاثیر چندانی هم ندارد.
نورگیر حبابی برای طبقه هم کف بهترین انتخاب می باشد.زیرا پوشش پلی کربنات با چسب آکواریوم ولی نورگیر حبابی با نوار ایزوگام آبندی می شود.
مقرارت و ضوابطی  که برای نورگیری و یا  حیاط خلوت باید رعایت شود در زیر به اختصار به چند مورد آن اشاره شده است:
ضوابط و مقررات نورگیر برای قطعات که از ۲۰۰ متر کوچکتر یا مساوی ۲۰۰ مترمربع می باشد.
حداقل مساحت برای فضاهای اصلی ۶%  و حداقل بعد نورگیر ۲ m  می باشد. منظور از فضای اصلی اتاق خواب و ناهارخوری و ... می باشد.برای فضای فرعی ۳% حداقل بعد نورگیر ۲m می باشد.
مقررات و ضوابط نورگیر برای قطعاتی که از ۲۰۰ مترمربع بزرگتر می باشد.
حداقل نورگیر برای فضای اصلی در قطعات بزرگتر از ۲۰۰متر مربع ۱۲  متر مربع و حداقلش بعد نورگیر ۲m  می باشد.برای فضای فرعی نیز ۶ متر مربع و حداقلش بعد نورگیر ۲m می باشد .
زمانی که چندضلع نورگیر به حیاط آپارتمان یا ساختمان همسایه منتهی شود دیوارهای منتهی جزء مساحت نورگیر محاسبه می شود .