اجرای سقف حیاط خلوت

پوشش سقف حیاط خلوت با نورگیرحبابی

اجرای نورگیر ساختمان و تعبیه فضائی در ساختمان ها مخصوصا آپارتمان ها جهت تامین نور برای اتاق هایی که در راستای شرق به غرب نیستند بسیار مهم است . پوشش نورگیر ساختمان ، پوشش حیاط خلوت و پوشش پاسیو ، که بعنوان تامین کننده نورساختمان ها در روز کاربرد دارد…

اجرای سقف حیاط خلوت

اکرولیک – ورق پلی گلاس

پلکسی گلاس جان کاربر را حفظ میکند و آسیب کم تری به کاربر می رساند چون هم سبک تر است ، هم خورد نمی شود ، و هم تیز نمی شود و نمی ریزد ،لایه رویی بر آن قرار دارد و همچنین در مقابل خطراتی مانند زلزله که باعث شکسته…

اجرای سقف حیاط خلوت

نحوه عملکرد خواص شیمیایی

خواص شیمیایی ورقهای پلی کربنات : مقاومت شیمیایی این ورقها در مقابل بسیاری از مواد پاک کننده درزگیرها و چسب های موجود در بازار با توجه به نتایج آزمایش های متعدد محرز گردیده است. خواص شیمیایی ورقهای پلی کربنات در درجه حرارت اتاق و در مقابل اسیدهای آلی و معدنی…

اجرای سقف حیاط خلوت

نحوه عملکرد ورقهای پلی کربنات

نحوه عملکرد ورقهای پلی کربنات : ورقهای پلی کربناتی که در سقف حیاط خلوت ویا سقف پاسیو استفاده میشود با توجه به شرایط آب و هوایی و نسبت به ابعاد و اندازه زیر سقف در ضخامت های متفاوت به کار برده میشود. نحوه عملکرد این ورقها بدین گونه  است که…

سقف حیاط خلوت یا پوشش سقف پاسیو

پوشش سقف حیاط خلوت آپارتمانهای مسکونی یا به عبارتی پوشش سقف حیاط خلوت یا پو شش سقف پاسیو یا سقف کاذب حیاط خلوت از جمله واژه هائی می باشند که با گسترش آپارتمان نشینی ، گران شدن قیمت آپارتمان و انرژی شکل خاصی به خود گرفته وپوشش سقف حیاط خلوت…