اجرای سقف کاذب

اجرای سقف کاذب،سقف پلی کربنات

اجرای سقف کاذب به همراه سقف پلی کربنات بلوار فردوس شرق

پوشش سقف حیاط خلوت

سقف حیاط خلوت,پوشش سقف حیاط خلوت

سقف کاذب حیاط خلوت پاسداران(خ اسلامی)