کارایی پوشش سقف حیاط خلوت و پاسیو با نورگیر حبابی

کارایی پوشش سقف حیاط خلوت

از پوشش سقف نورگیر حبابی در فضاهای مختلفی از جمله پوشش سقف حیاط خلوت ، سقف پاسیو ، پوشش نورگیر ، پوشش سقف استخر و … استفاده میشود چون هم باعث انعکاس نور بیشتر به داخل محیط خانه میشود هم باعث جذابیت و زیبایی محیط میشود و هم باعث افزایش راندمان میشود. اما بیشتر برای سقف حیاط خلوت  و فضاهایی از این قبیل ایده ال و مناسب است. استفاده از نورگیرهای سقفی حبابی در دنیا بسیار طولانی، پر اهمیت و به شکل گسترده است. با در نظر گرفتن شراطی آب و هوایی نورگیر های مختلفی مثل : نورگیر حبابی یا گنبدی ، پلی کربنات و اکریلیک وجود دارد که هر کدام با توجه به ویژگیهایشان میتواند مناسب برا مکانهای مد نظر شما باشد. لازم به ذکر است نورگیر حبابی قابلیت نصب تعداد نامحدود درکنار همدیگر با ابعاد مختلف را دارا میباشند و هیچ خللی وارد نمیشود.

نورگيرهای سقفی :

نورگيرهای سقفی ميتوانند برای تأمين نور و تهويه الزامی فضاهای اشتغال، حمامها، دستشوئی و توالت ها، مجراهای عمودی و راه پله ها مورد استفاده قرار گيرد.  و موارد زیر نیز باید رعایت گردد:

– حداقل سطح نورگير سقفی در راه پله ها ٩ درصد به ازای هر طبقه است به شرط آنکه حداکثر سطح شفاف در راه پله از ۴/۵ مترمربع بیشتر نشود .

– سطح شفاف نورگيرهای سقفی نبايد از سطح الزامی شيشه پنجره کمتر باشد.

فرق پاسیو و حیاط خلوت :
اصولا پاسیو با حیاط خلوت فرقی نداره اما با توجه به آیین نامه و ضوابط شهرداری، پاسیو جزو تراکم و زیربنا حساب میشود و در مواقعی اجرا میشود که متراژ زمین کم باشد ولی حیاط خلوت نه. پوشش سقف کاذب پاسیو یا حیاط خلوت  با آببندی که قابلیت باز و بسته شدن توسط جک های مخصوص و حتی برقی را دارا  باشد و مانند پنجره ای سقفی برای شما عمل خواهد کرد.

آیا شهرداری به پوشش حیاط خلوت و پاسیو ایراد می گیرد؟

نورگیری كه در پايين ساختمان و معمولا بصورت حياط خلوت است ، وقتی كه در اختيار يكي از واحدها قرار گرفته باشد اگر تا ارتفاع واحد مورد نظر با سقف كاذب پوشانده شود از اين لحاظ كه مزاحمتي براي ساير واحدها ايجاد نکند ، منع قانوني ندارد. اما اگر چنانچه مالك مورد بحث پوشش واقعي و معمولي از جنس آجر و گچ و غيره تا ارتفاع آپارتمان خود در حياط خلوت ايجاد كند هم از جهت قانون تملك آپارتمانها و هم از حيث مقررات شهرداري مرتكب خلاف شده است .