پوشش سقف حیاط خلوت با نورگیرحبابی

پوشش سقف حیاط خلوت با نورگیرحبابی

پوشش سقف حیاط خلوت با نورگیرحبابی

۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۱۱۸۳۵ ۲۰۱۸۰۷۱۴_۱۱۱۸۴۱

اجرای پوشش سقف حیاط خلوت با نورگیرحبابی ،نورگیر ساختمان و تعبیه فضائی در ساختمان ها مخصوصا آپارتمان ها جهت تامین نور برای اتاق هایی که در راستای شرق به غرب نیستند بسیار مهم است . پوشش سقف حیاط خلوت با نورگیرحبابی ، پوشش حیاط خلوت و پوشش پاسیو ، که بعنوان تامین کننده نورساختمان ها در روز کاربرد دارد ، نیز در سال های اخیر مخصوصا در کشورما ایران که قیمت انرژی افزایش یافته اهمیت زیادی پیداکرده است .

ازآنجائیکه سقف حیاط خلوت وپوشش سقف حیاط خلوت با نورگیرحبابی مستقیم با فضای آزاد ارتباط دارد،ازجمله قسمت های ساختمان می باشد که محل هدر رفتن انرژی گرمائی وسرمائی ازداخل ساختمان به بیرون می باشد،ازاین روضمن جلوگیری ازنفوذ برف و باران به دیواره و پنجره های مشرف به نورگیرساختمان و از طرفی حفط نورگیر بودن ساختمان(عبور دادن نورخورشید در روز،از این قسمت ساختمان)اجرای نورگیرحبابی و پوشش نورگیرساختمان باورق پلی کربنات بصورت نورگیر گنبدی و تونلی بهترین گزینه برای پوشش سقف حیاط خلوت با نورگیرحبابی و پوشش پاسیو است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.