قیمت سقف حیاط خلوت و پاسیو

قیمت سقف حیاط خلوت و پاسیو

حیاط خلوت بدلیل اینکه باز است مستقیم در معرض گردو غبار و بارش برف و باران قرار گرفته است.

پوشش سقف حیاط خلوت از روی طبقه همکف یا از روی طبقه آخر میتواند به عنوان محافظ در تمیز نگه داشتن حیاط خلوت باشد. سقف نورگیر حیاط خلوت باید دارای ساختار مناسب و مستحکم باشد.

برای پوشش سقف پاسیو ، از متریال های نورگیر حبابی و نورگیر پلی کربنات استفاده میشود که متداولترین پوشش در صنعت نورگیر سقف حیاط خلوت به شمار میروند و  بطور کامل  آبند بوده و توسط ایزوگام عایق میشود.

پوشش سقف حیاط خلوت در آپارتمان ها میتواند در طبقه همکف و یا روی سقف حیاط خلوت آخرین طبقه که تحت عنوان پوشش نورگیر ساختمان است اجرا شود .

سقف حیاط خلوت با نورگیر حبابی ، تنها گزینه مناسب برای طبقه هم کف است که ۸۵% درصد نور را از خود میدهد و دارای رنگ بندی خاص و دریچه بازشو میباشد و برای طبقه آخر ورق پلی کربنات، گزینه مناسب می باشد که ۱۰۰% نور را عبور میدهد. قیمت پوشش سقف پاسیو هم بستگی دارد از کدام متریال برای پوشش استفاده شود.

قیمت در سقف حبابی و پلی کربنات به متراژ سقف پاسیو نیز بستگی دارد البته لازم به ذکر است که تعدا نورگیری که به کار برده میشود و جنس آن نیز در قیمت پوشش سقف تاثیر دارد چون هر چه تعداد نورگیر مورد استفاده بیشتر شود مصالح مصرفی نیز افزایش پیدا میکند و قیمت بالا میرود. قیمت در پوشش حیاط خلوت و پاسیو با ورق پلی کربنات نیز به ضخامت ورق ، متراژ و وزن ورق پلی کربنات بستگی دارد . سازه به کار برده شده در هردو متریال یکی است ولی قیمت نورگیر حبابی نسبت به پلی کربنات گرانتر است. برای قیمت دقیق تر باید از محل نصب سقف بازدید به عمل آید و یا با شرکت تماس برقرار شود.

در بسیاری از موارد مبنا قیمت پوشش سقف پاسیو، متر مربع می باشد. ولی در کل واژه متر مربع برای تعیین قیمت نورگیر سقفی واژه ای نامناسب تلقی میشود.