قوانین شهرداری درباره سقف پاسیو

قوانین شهرداری درباره پاسیو
نورگیری که در طبقه اول یا همکف ساختمان حیاط خلوت در صورتی که در اختیار یکی از واحدها باشد و دیگر واحدها امکان استفاده ازآن را نداشته باشند
چنانچه تا ارتفاع قانونی (مرز سقف خود)  به صورتی که مزاحمتی برای طبقات بالای حیاط خلوت ایجاد ننماید هیچگونه منع قانونی از طرف شهرداری نداشته ..
سقف های پلی کربنات که به عنوان سقفهای سبک یا کاذب نیز شناخته می شوند. از لحاظ شهرداری منع قانونی تخواهند داشت ولی احداث سقف هایی با سازهایی از
قبیل آجر،تیر آهن،گچ خاک که به سقفهای حیاط خلوت سنگین  معروف می باشند از لحاظ شهرداری و قانون تملک آپارتمانها غیر مجاز بوده و با شخص احداث کننده توسط
از لحاظ قوانین شهرداری در رابطه با سقف پاسیو برخورد خواهد کرد..
در هر صورت بهترین کار برای احداث سقف پاسیو  جلب رضایت و هماهنگی با  دیگر واحد ها می باشد.
سارین پوش
مجری سقف های پاسیو.سقف حیاط خلوت.نورگیر.پوشش گلخانه.سقف حیاط خلوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.